ข่าวรับสมัครงาน

P-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ […]

P-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ Read More »

P-ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที

P-ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ Read More »

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประกอบอาหารและโภชนาการ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประกอบอาหารและโภชนาการ Read More »

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรงานบริบาลผู้สูงอายุ Care Giver ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)

คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร!!

ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรงานบริบาลผู้สูงอายุ Care Giver ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนัก

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top