รายงานข่าวประจำวัน

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “งานถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านดนตรี และมินิคอนเสิร์ต โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family)” ผ่าน Live สดทางเพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งานถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านดนตรี และมินิคอนเสิร์ต โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family)

รายงานข่าวประจำวัน

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top