ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดค […]

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) Read More »

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

P-ขออนุมัติประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

P-ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

P-ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา Read More »

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศเผยแพร่แผนซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top