ข่าวประจำวัน

PR-เข้าร่วมการประชุมกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อมอบนโยบายและการติดตามงบประมาณศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. นางจินตนา จ …

PR-เข้าร่วมการประชุมกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อมอบนโยบายและการติดตามงบประมาณศูนย์เรียนรู้ฯ และสถานคุ้มครองฯ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุมบานบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา Read More »

Scroll to Top