PR-เปิดรับสมัครและรายงานตัว หลักสูตรการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด

วันที่ 4 เมษายน 2565 ศูนย์เรียนรู้ฯ รับสมัครและรายงานตัวผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว หลักสูตรการทำเครื่องดื่มและกาแฟสด จำนวน 8 คน ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top