PR-ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับนโยบายเนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top