คลินิกให้คำปรึกษาหญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม

         สืบเนื่องจากรัฐบาลไทยมีความห่วงใยต่อประชากรไทยทุกคน แม้ว่าจะไม่ได้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยก็ตาม โดยเฉพาะนโยบาย พม.กับภารกิจเพื่อคนไทยในต่างประเทศ มีสตรีไทยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและเป็นสะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง ที่อยู่ในประเทศจำนวนมาก จึงไปประสบปัญหาในชีวิตของแต่ละคน เพราะวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน กฎหมาย ภาษาก็แตกต่างกัน ดังนั้นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พม. จึงได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับหญิงไทยในสังคมพหุวัฒนธรรม หรือ คลินิกสะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง เพื่อให้คำปรึกษาเขยฝรั่ง-สะใภ้ไทย ในการที่จะตัดสินใจกับชาวต่างชาติ หรือแต่งงานแล้วจะแก้ปัญหาชีวิตอย่างไร โดยเข้ามาปรึกษากับคลินิกสะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง  ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะมีที่ปรึกษาทางด้านต่าง ๆ จากกระทรวงต่างประเทศ สาธารณสุข ยุติธรรม และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อแนะนำให้กับสะใภ้ไทย -เขยฝรั่ง ที่ได้มาปรึกษาปัญหาชีวิต ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด เพื่อป้องกันการถูกหลอก ถูกทำร้ายร่างกาย และสิ่งที่ไม่ดี นอกจากนี้หญิงไทยที่คิดจะมีคู่ชีวิตเป็นชาวต่างประเทศมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง

         ภาคอีสาน เป็นพื้นที่ที่มีสถิติของผู้หญิงที่สมรสกับชาวต่างชาติค่อนข้างสูง เพราะส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่มีค่านิยมส่งเสริม สนับสนุนให้ลูกสาวแต่งงานกับชาวต่างชาติ โดยคาดหวังว่าครอบครัวจะมีฐานะดีขึ้น แต่ทั้งนี้ ก็มีผู้หญิงหลายรายที่ถูกชาวต่างชาติหลอกลวง เมื่อแต่งงานไปแล้ว พบว่า ไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายตามที่คาดหวัง และบางคนถูกกระทำความรุนแรง หรือถูกนำค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น “คลินิก สะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง” ที่ จ.ขอนแก่น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนเจตคติของครอบครัว และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการสมรสหรือก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ถ้าเกิดประสบกับปัญหาความเดือดร้อนของสะใภ้ไทย – เขยฝรั่ง สามารถโทรจากต่างประเทศ (หมายเลข +66 99 130 1300) และแอพพลิเคชั่นไลน์ hotline 1300 ได้อีกด้วย ถ้าต้องการกลับมาประเทศไทย พม.ก็พร้อมประสานกับกรมการกงสุล ที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาเมืองไทย และช่วยเหลือด้านพัฒนาอาชีพดังกล่าว

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top