PR-เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานดนตรีและลานวัฒนธรรมเทสบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา  มอบหมายให้ นายสมปอง  อุนทรีจันทร์ จิตอาสา 904  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะและปล่อยเต่าริมหาดสมิหลาสงขลา

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top