PR-ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อขุน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดสงขลา (ONE HOME) ส่วนราชการ อพม. สถานประกอบการ ภาคีเครือข่าย และนางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อขุน หมู่ที่ 3 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top