PR-ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว ในเดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเป็นพลังยุติความรุนแรง ภายใต้แคมเปญ “ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง” โดยดำเนินการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายนให้สังคมได้ตระหนัก ร่วมป้องกัน และขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีให้หมดสิ้นไป

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top