PR-ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน ICONSIAM World of Gifts 2021 ณ พื้นที่เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 นางสาวศุภวรรณ  ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในงาน ICONSIAM  World of Gifts 2021 เพื่อจำหน่ายสินค้าสำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวกุรุพิน สิงห์น้อย ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เข้าเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top