3 พฤษภาคม 2024

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมโรงจอดรถ และ ปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปร […]

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมโรงจอดรถ และ ปรับปรุงอาคารฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ และปรับปรุงอาคาร ฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่

P-ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจัดเก็บพัสดุ ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ และปรับปรุงอาคาร ฝึกอาชีพหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top