P-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ […]

P-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมอาชีพ Read More »