28 เมษายน 2022

PR-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

วันที่ 27 เมษายน 2565 นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการ […]

PR-ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผม ฟรี!! ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา Read More »

PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่

วันที่ 26-27 เมษายน 2565 นางสาวสุนิษา หวานแก้ว หัวหน้าก

PR-โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top