เข้าร่วมกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Gender fair สานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง (พม.) ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผอ.ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดบูธสาธิตการเพ้นท์กระเป๋ากระจูดในกิจกรรมดังกล่าว โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top