ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top