ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top