PR-นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เดินทางเข้าศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อปฏิบัติงานเป็นวันแรก พร้อมสักการะองค์พระประชาบดี พระแม่ธรณี และพระภูมิเจ้าที่ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ นางจงดี ทองนพคุณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้แทนบุคลากรของศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มอบดอกไม้ให้กับ ผู้อำนวยการฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  จากนั้นผู้อำนวยการฯ ได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยสานต่อนโยบายเดิมให้เกิดความต่อเนื่อง พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร

แกลอรี่

Share this...
Scroll to Top
Scroll to Top